1. PANEL Sanayi 4.0

“Dünyanın Teknoloji ve Üretiminin Kesişim Noktası Türkiye”

Türkiye’nin tanınırlılığının artmasına, yabancı sermaye şirketleri tarafından ülkemizin yatırım ortamı ve imkânlarının görülmesine katkı sağlayacak olan 2. İstanbul Ekonomi Zirvesi; böylece turizmden inşaata, teknolojiden finansmana kadar tüm sektörlerde yeni yatırımlara, işbirliklerine, ticari ortaklıklara, dolayısıyla Türkiye’nin dünya ticaret hacminden aldığı payın artmasına vesile olacaktır. Ülkemizde yüksek teknoloji üreten en az 10 fabrikanın açılmasına zemin hazırlamak zirvenin gerçekleştirmek istediği atılımlar arasındadır.

2. PANEL Bankacılık ve Finans

“Yeni Finans Merkezi İstanbul.”

Zirvenin paneller bölümünde yol haritaları belirlenirken, ilgili sektörün yerli ve yabancı temsilcilerinin mal alışverişi, şirket evliliği veya ortaklık yapabilmeleri noktasında ayrıca özel bir Business Network organizasyonu gerçekleştirilecektir. Bankacılık-Finans sektörünün yurtdışı borçlanmalarında iyileştirme yapılarak daha düşük faizle kredi kullanmalarının sağlanması ve yeni yatırımların yüksek faizli krediler yerine yap-işlet-devret veya kiralama gibi yeni finans modelleriyle gerçekleşmesi, yerli ve yabancı kuruluşların anlaşarak üçüncü bir ülkede ortak proje hayata geçirmeleri 2. İstanbul Ekonomi Zirvesi’nin öncelikli hedefleri olacaktır.

3. PANEL İnşaat

“Türk müteahhitleri dünyanın her yerinde hizmet veriyor”

Yerel yönetimlerin kentsel dönüşümü akıllı şehir proje uygulamalarına dönüştürmeleri, inşaat sektörüne önemli bir ivme kazandırmıştır. Kentin kültürel dokusunu koruyan kentsel dönüşümler gelecek nesillere konforlu ve kendi öz kimliğine sadık şehirler bırakma hedefindedir. 2. İstanbul Ekonomi Zirvesi artan kentsel dönüşüm ile inşaat sektörünün nabzını tutmayı planlarken, daha fazla sayıda Türk inşaat şirketinin yurtdışı faaliyetlerinin gelişmesini amaçlamaktadır.

4. PANEL Turizm ve Otelcilik

“Türkiye’nin uluslararası varış noktası ”

Bacasız sanayi olarak nitelendirilen turizm ve otelcilikte vizyoner senaryolar planlanarak ülkemizin dünyanın en çok turist çeken ülkesi haline gelmesi gerekmektedir. Ülke tanıtımlarının bu noktada çok önemli olduğunu bilmekte olup zirvede uluslararası yabancı şirketlerin daveti ile bu tanıtımın daha da güçlendirmesi planlanmaktadır. Böylelikle, ülkeye döviz girdisinin turizm ve otelcilik ile büyümesi de amaçlanmaktadır

5. PANEL Enerji

“Yenilenebilir Enerji”

Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması Türkiye’de artık kötü günlerin geride kaldığının, ekonomiden siyasete, sosyal yaşamdan iş hayatına kadar tüm parametrelerin normalleştiğinin tüm dünyaya gösterilmesi, 2. İstanbul Ekonomi Zirvesi’nin lobicilik faaliyetleri içerisinde yer almaktadır.

6. PANEL Otomotiv

“Otomotiv ve Mobilite Çözümleri ”

Türkiye ihracatının çok önemli bir kalemini oluşturan otomotiv sektörünün meseleleri, zirvenin en önemli konuları arasında yer alacaktır. Yerli otomobil üretiminin yanı sıra otomotiv sektöründeki kuruluşlarımızın Almanya başta olmak üzere tüm dünyada başlayan “dönüşüm planı” içinde yer alması, bu plana ayak uydurmak için de AR-GE yatırımlarına öncelik vermesi
konusunda, zirvede bir yol haritası çizilecektir.

7. PANEL Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

“Dünyanın Lojistik Üssü Türkiye”

Türk savunma sanayi sektörünün öne çıkan unsurlarının normal sanayide de değerlendirilmesi, ülkemizin Asya-Avrupa-Ortadoğu ve Afrika’yı birbirine bağlayan kesişim noktasındaki konumu itibariyle sahip olduğu artıların ulaştırma, denizcilik, haberleşme ve lojistikte avantaja dönüştürülmesi, zirvede ele alınacak konular arasındadır.

DEneme