Krizden çıkma süreçlerinde şirketler için Finansman modeller yol gösterici olmaktadır. Yüksek faizli banka kredilerinin bir kenara bırakılıp, ortak bulma, şirket evlilikleri, halka açılma ve çok ortaklı şirketler arasında yer alma gibi modeller, krizden çıkışın faktörleri arasında yer almaktadır.

” Küresel Krizden Çıkışın
Yol Haritasını Belirlemek “

14 Aralık 2018 tarihinde Çırağan Sarayı’nda düzenlenecek olan 2. İstanbul Ekonomi Zirvesi’nin ana teması “Küresel Krizden Çıkışın Yol Haritasını Belirlemek”, ana hedef ise somut sonuçlar
elde edebilmektir. Zirveye katılan yerli ve yabancı işletmeler, yatırımcılar ve girişimcilerin minumum 4 milyar TL’lik mal ve hizmet alım-satımı konusunda ön anlaşma gerçekleştirmeleri
önemli somut sonuçların arasında yer almaktadır.

Türkiye’nin artık fazla oranda niteliksiz mal ve hizmet üretip az gelir elde eden değil, katma değeri yüksek ürünler üretip döviz girdisini yüksek oranda arttıracak sektör ve kuruluşlara ihtiyacı vardır. Yükte hafif, pahada ağır ürünlerin ihracatı yalnızca ekonomik büyümeye katkı sağlamayacaktır. Aynı zamanda yeni yatırımların, istihdam artışının, işsizliğin, cari açığın ve dış borçların azaltılmasının önünü açacaktır. Savunma sanayinde elde ettiğimiz bilgi birikimi, tecrübe ve başarının bizi, ihracatta dünya ligine taşıyacak diğer sektörlerde de kullanılması, 2. İstanbul Ekonomi Zirvesi’nin öncelikli hedefleri arasındadır. Zirvenin maksimum verimin alınacağı, sadece durum tespitinin yapılmayacağı, aynı zamanda somut gelişmelerin yaşanacağı, yol haritası çizmenin yanında somut eylemlerin de yapılacağı, sonuç odaklı lobicilik faaliyetlerinin gerçekleşeceği bir platforma dönüşecektir.

Zirveye yerli ve yabancı katılımcı şirketlerin yeni şirket evlilikleri yapmaları ve bu yeni ortaklıkların Türkiye’nin farklı illerinde en az 10 adet yüksek teknolojili ürünler üreten fabrikalar kurmaları, yeni yatırımların yüksek faizli krediler yerine yap-işlet-devret veya kiralama gibi yeni Finans modelleriyle gerçekleşmesi, yerli ve yabancı kuruluşların anlaşarak üçüncü bir ülkede ortak proje hayata geçirmeleri 2. İstanbul Ekonomi Zirvesi’nin öncelikli hedefleri olacaktır. İstanbul Aydın Üniversitesi’nin son sınıf öğrencilerinden oluşan 20 kişilik grubun görev alacağı organizasyonda, toplam nüfusun yarısını oluşturan kadınlarımızın istihdama katkısının arttırılması, özellikle iş kadınlarımızın ekonomideki ağırlığının daha fazla hissedilmesi noktasında da zirvede özel çaba harcanacaktır.

DEneme